นิพจน์และตัวดำเนินการในภาษาซ จัดทำโดย : langjuko พิมพ์
 Untitled Document

เรื่องคลาสเบื้องต้นในภาษาซี++ เบื้องต้น

Class ใน C++คลาสคือกลุ่มหนึ่งๆที่มีการทำงาน (Procedure,Function) อยู่ และตัวแปร ต่างจาก struct ที่มีการใช้ Function Procedure แต่จะมีการเข้าถึง public private protected

รูปแบบของคลาส

class test : public first
{
public :
test();
~test();
};

การเข้าถึง
public: สามารถเข้าถึงได้เลย
private: ภายนอกคลาสเข้าถึงไม่ได้
protected: สำหรับคลาสที่สืบทอดและตัวเอง สามารถเข้าถึงได้

Contructor
และ Destructor
Contructor เมื่อสร้างคลาสใหม่โดย new หรืออื่น จะต้องผ่านตัวนี้
ใช้โดย

ชื่อเดียวกับชื่อคลาส()
{

}

 

Destructor เมื่อคลาสได้ถูกทำลายโดย delete หรืออื่นๆ จะต้องผ่านตัวนี้ ใช้โดย

~ชื่อเดียวกับชื่อคลาส()
   {
  
   }

 

การสืบทอดคลาส
สืบทอดคลาส สามารถใช้คำสั่งที่อยู่ใน protected ได้เช่น

class first{
public:
     void test()
     {

     }
}

class second : public first
{
     void second()
     {
         test();
     }
}

ช้างบนเป็นการใช้การสืบทอดตรง

ตัวหนา การสร้างคลาสใหม่
เวลาทำตัวแปรที่เป็นคลาสใหม่ทำได้ดังข้างล่าง

ชื่อคลาส ชื่อตัวแปร;

ถ้าเป็น Pointer ก็เป็นดังนี้

ชื่อคลาส *ชื่อตัวแปร;
เวลาจะใช้ก็ใช้ new กับ delete ได้เลย

 

คุณอาจสนใจ
Herizontal Type Mask Tool (T)
Mr.GuruZ (45,635 - 22 ก.ย. 50)
การสร้าง Folder ย่อยใน Site
Mr.GuruZ (22,745 - 26 พ.ย. 50)
ติดอันดับการสืบค้น
สายลม (37,517 - 29 มี.ค. 51)
การทำ Guestbook ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 2
first (64,796 - 21 ม.ค. 51)
การเรียงลำดับ
หมูขุน (21,592 - 20 มี.ค. 50)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (117,357 - 03 มิ.ย. 49)
ใช้ Quad-Core เลยดีไหม ?
สายลม (17,531 - 26 เม.ย. 51)
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
first (37,388 - 23 ธ.ค. 50)