เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format ได้

เทคนิคนี้ ได้มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศครับ ในบางครั้งเราต้องการแสดงค่าที่อยู่ในตัวแปรแบบ int , float หรือ char * ออกมา ซึ่งจะต้องใช้การ Debug เมื่อเวลารันโปรแกรม แต่วิธีการนี้ จะช่วยให้สามารถแสดงค่าออกมาได้โดยใช้การกําหนด format string

วิธีการก่อนหน้านั้น ใน Visual C++ จะใช้แบบนี้ครับ เวลาจะแสดงข้อมูลในตัวแปรออกมา โดยไม่ทําการ Debug

char buffer[256];
sprintf( buffer , "time = %d , value = %d ", time , value );
AfxMessageBox( buffer );

ก็ลําบากพอสมควร ก็เลยหาเทคนิคจาก codeguru.com มาใช้คือ MessageBox แบบกําหนด format ได้ครับ ดังนี้

int MsgBox(UINT nType, PSTR sz,...)
{
char ach[512];
va_list args;
va_start(args, sz);
wvsprintf (ach, sz, args);
int retval = AfxMessageBox (ach, nType == 0 ? MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION : nType);
return retval;
}

เวลาเรียกใช้ก็แบบนี้ครับ

MsgBox( "time = %d , value = %d ", time , value );

กําหนด format ในตัวเลยครับ... เทคนิคลักษณะนี้ก็นําไปใช้ในการดีบักโปรแกรมง่าย ๆ โดยไม่ต้องเข้าสู่โหมด Debug ครับผม

คุณอาจสนใจ
การทำ User Online
Mr.GuruZ (62,768 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความเหมือนควันบุหรี่ โดย Photoshop
langjuko (121,395 - 08 ต.ค. 51)
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
สายลม (130,641 - 25 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่ง Checkdate
Mr.GuruZ (26,329 - 03 มิ.ย. 49)
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
หมูขุน (69,529 - 03 ก.ค. 51)
การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
nutthapon (40,394 - 02 ก.ค. 49)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max
เว็บไทยดีดี (38,847 - 02 เม.ย. 51)
การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)
หมูขุน (20,514 - 04 ก.พ. 50)