เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format ได้

เทคนิคนี้ ได้มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศครับ ในบางครั้งเราต้องการแสดงค่าที่อยู่ในตัวแปรแบบ int , float หรือ char * ออกมา ซึ่งจะต้องใช้การ Debug เมื่อเวลารันโปรแกรม แต่วิธีการนี้ จะช่วยให้สามารถแสดงค่าออกมาได้โดยใช้การกําหนด format string

วิธีการก่อนหน้านั้น ใน Visual C++ จะใช้แบบนี้ครับ เวลาจะแสดงข้อมูลในตัวแปรออกมา โดยไม่ทําการ Debug

char buffer[256];
sprintf( buffer , "time = %d , value = %d ", time , value );
AfxMessageBox( buffer );

ก็ลําบากพอสมควร ก็เลยหาเทคนิคจาก codeguru.com มาใช้คือ MessageBox แบบกําหนด format ได้ครับ ดังนี้

int MsgBox(UINT nType, PSTR sz,...)
{
char ach[512];
va_list args;
va_start(args, sz);
wvsprintf (ach, sz, args);
int retval = AfxMessageBox (ach, nType == 0 ? MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION : nType);
return retval;
}

เวลาเรียกใช้ก็แบบนี้ครับ

MsgBox( "time = %d , value = %d ", time , value );

กําหนด format ในตัวเลยครับ... เทคนิคลักษณะนี้ก็นําไปใช้ในการดีบักโปรแกรมง่าย ๆ โดยไม่ต้องเข้าสู่โหมด Debug ครับผม

คุณอาจสนใจ
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 1 (การร่างโครงภาพ)
Black-Hawk (153,784 - 18 ม.ค. 51)
สร้างข้อความเนยแข็ง
langjuko (142,599 - 28 ต.ค. 51)
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,683 - 25 ม.ค. 51)
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor
สายลม (46,087 - 29 มี.ค. 51)
วิธีการโจมตีของแฮกเกอร์มีอะไรบ้าง
เว็บไทยดีดี (19,764 - 03 พ.ย. 50)
การ Dump ข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (45,320 - 03 มิ.ย. 49)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (28,520 - 26 พ.ย. 50)
การกำหนด Background ให้อยู่กับที่
Mr.GuruZ (102,278 - 04 มิ.ย. 49)