ฟังก์ชั่นคืออะไร จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Untitled Document

ฟังก์ชั่นคืออะไร

เมื่อเราพูดถึงคำว่า ฟังก์ชั่น จะหมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น

add() เป็นฟังก์ชั่น ทำการบวก
subtract() เป็นฟังก์ชั่น ทำการลบ
multiply() เป็นฟังก์ชั่น ทำการคูณ
devision() เป็นฟังก์ชั่น ทำการหาร
printf() เป็นฟังก์ชั่นแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์
scanf() เป็นฟังก์ชั่นรับข้อความจากแป้นคีย์บอร์ด

  โปรดสังเกตว่า ทุก ๆ ฟังก์ชั่นจะมีเครื่องหมาย () เสมอ ส่วนจะมีอะไรภายในวงเล็บหรือไม่นั้น ตอนนี้อย่าพึ่งไปสนใจ ผมต้องการให้ผู้อ่านทราบในขั้นต้นเพียงว่า ทุก ๆ ฟังก์ชั่น จะมีเครื่องหมาย () ตามหลังเสมอ

  ก่อนที่เราจะศึกษารายละเอียดในส่วนต่อไป ผมอยากทำความเข้าใจกับผู้เรียนเสียก่อนว่า ในยุคแรก ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ใช้รหัสฐานสองในการเขียนโปรแกรม ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาภาษา Assembly ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ ในเวลาต่อมา เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงได้พัฒนาโปรแกรมโดยใช้หลักการของ Structure ซึ่งภาษาที่สนับสนุนหลักการดังกล่าวได้แก่ C, Pascal, Basic และอื่น ๆ ในระยะนั้น การพัฒนาโปรแกรมดูเหมือนว่า จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะสามารถสร้างโปรแกรมได้ทุกรูปแบบดีอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การเขียนโปรแกรม ที่มีความสลับซับซ้อนสูง ๆ ไม่สามารถทำได้ดีนักด้วยภาษาที่ใช้หลักการ Structure จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ขึ้น นั่นคือหลักการที่ชื่อว่า Object Oriented โดยใช้แนวคิด คือรวมแนวคิดแบบ Structure เข้ากับการมองปัญหาเป็นวัตถุ หรือ Object ซึ่งโปรแกรมที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวนี้คือ C++, Java, Python และอื่น ๆ นอกจากนั้นในยุคปัจจุบันได้มี .Net ของบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งได้แก่ Visual C++ .NET และ Visual Basic .NET โดยสนับสนับสนุนแนวคิดแบบ Object Oriented

ก่อนจะจบบทความนี้ ผมอยากจะสรุปความแตกต่างระหว่าง C และ C++ ให้ผู้อ่านทราบพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้
1. ภาษาซี มีจุดเด่นสูงสุดคือคำสั่ง struct ย่อมาจาก structure หมายถึงภาษาโครงสร้าง
2. ภาษา C++ มีจุดเด่นสูงสุดคือคำสั่ง Class ซึ่งมองปัญหาต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นคลาส
3. ภาษา C และ C++ มีชนิดข้อมูลอันเดียวกัน เช่น มีตัวแปรเลขจำนวนเต็ม, ตัวแปรทศนิยม, ตัวแปร double และชนิดอื่น ๆ เหมือนกัน
4. ภาษา C และ C++ มีคำสั่งในการวนลูปทั้งหลาย เช่น for loop และ do while loop ที่มีรูปแบบการใช้งานเหมือนกัน 100 %
5. ภาษา C รับและแสดงผลข้อมูลโดยใช้ Header file ชื่อ stdio.h โดยใช้คำสั่ง printf() เพื่อแสดงผลข้อมูลให้ปรากฎลนจอภาพคอมพิวเตอร์ และคำสั่ง scanf() เพื่อรับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ด

  ภาษา C++ รับและแสดงผลข้อมูลจาก Header file ชื่อ iostream.h โดยใช้คำสั่ง cout เพื่อแสดงผลข้อมูลให้ปรากฎบนจอภาพคอมพิวเตอร์ และคำสั่ง cin เพื่อรับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ด

ข้อมูลจาก http://www.electoday.com

คุณอาจสนใจ
โปรแกรมแรกของภาษา c
Mr.POP (29,063 - 26 พ.ย. 50)
เรียนรู้วิธีการสร้างตารางซึ้งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (23,865 - 30 เม.ย. 50)
สร้างภาพธรรมดาให้ดูเนียนอชเหมือนอยู่ในฝัน
langjuko (221,904 - 20 ต.ค. 51)
เปลี่ยนขนาดไอคอนบนเดสก์ทอป Vista
เว็บไทยดีดี (14,871 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการสร้างตารางแบบจุดไข่ปลา
Mr.GuruZ (55,041 - 04 มิ.ย. 49)
การ ทำ link เปลี่ยน สี
Tung (94,061 - 23 ธ.ค. 50)
เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes
หมูขุน (15,742 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการเก็บชื่อไฟล์รูปภาพลงฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (42,124 - 03 มิ.ย. 49)