การติดตั้ง Microsoft Visual C++ 6.0 จัดทำโดย : Mr.POP พิมพ์
 Untitled Document

สำหรับบทความนี้นะครับ เป็นการอธิบายการติดตั้ง Compiler ภาษา C/C++ ของ Microsoft ที่ชื่อ Microsoft Visual C++ นะครับ

ประวัติพัฒนาการคอมไพเลอร์ภาษา C
ในช่วงแรกของคอมพิวเตอร์นั้นระบบปฏิบัติการที่ใช้หลักนั้นจะเป็น DOS (Disk Operation System) ในสมัยนั้นมี Compiler ที่นิยมมากหนึ่งตัว ก็คือ Turbo C ครับ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท บอร์แลนด์ (Borland) ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า อินไพรส์ (Inprise) ซึ่ง Compiler ในช่วงแรกนั้นจะรองรับการเขียนภาษา C ซึ่งไฟล์ที่เขียนโปรแกรมหรือไฟล์ Source Code นั้นจะเป็นนามสกุล *.C แล้วในช่วงถัดมาได้มีการนำแนวคิดเชิงวัตถุ (OOP) ไปพัฒนารวมกับภาษา C จนมาเป็น C++ จึงทำให Compiler ที่แปลได้เฉพาะภาษาซีสามารถคอมไพล์คำสั่ง C++ ได้ ซึ่งมี Compiler 2 ตัว ได้แก่ Turbo C++ และ Borland C++
ต่อมาระบบปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท Microsoft ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการแบบ Graphics ออกมา ชื่อว่า Windows โดยเริ่มแรกคือ Windows 3.0 แล้วก็เริ่มนิยมมากๆในช่วงแรก ก็คือ Windows 3.1จนมี Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT, Windows XP ทยอยออกมาเรื่อย แล้วก็ได้มีการพัฒนา Compilerเพื่อรองรับการทำงานในระบบปฏิบัิติการ Windows ออกมาหลายตัวมาก เช่น Microsoft Visual C++, Borland C++ เป็นต้น

การติดตั้ง Microsoft Visual C++ 6.0
ต่อมานะครับผมจะอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Visual C++ 6.0 นะครับ ซึ่งคุณผู้อ่านสามารถใช้ Compiler ตัวใดในการคอมไพล์ภาษา C/C++ ก็ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น Turbo C++, Borland C++ เป็นต้นครับ

เตรียมตัวก่อนติดตั้ง
ก่อนอื่นคุณต้องมีแผ่นของคอมไพเลอร์ MS Visual C++ 6.0 ก่อนนะครับ แล้วคุณสมบัติ Hardware และ Software ขั้นต่ำมีดังนี้ครับ

ตาราง: แสดงรายละเอียด Hardware/Software ขั้นต่ำที่สามารถติดตั้ง Microsoft Visual C++ 6.0

Hardware/Software
รายละเอียด
CPU Pentium Intel, AMD, Cyrix, VIA ความเร็ว 166 Mhz ขึ้นไป
RAM ขั้นต่ำ 32 MB แนะนำ 64 MB ขึ้นไป
Harddisk พื้นที่ว่างอย่างน้อย 550MB ถ้ารวม MSDN ประมาณ 1.2 GB ขึ้นไป
CD-ROM ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้
Monitor 15 นิ้วขึ้นไป แนะนำ 17 นิ้ว
Operation System Windows 95, 98, NT,2000 หรือ XP
Web Browser Internet Explorer 4.01 ขึ้นไป

ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Visual C++ 6.0
1. ใส่แผ่นติดตั้งที่มีโปรแกรม Microsoft Visual C++ 6.0 เข้าไปในไดร์ฟ CD-ROM แล้วการทำงาน Auto-Run จะเรียก หน้าต่าง Setup ขึ้นมาให้อัตโนมัติครับโดยมีหน้าตาเป็นดังภาพด้านล่างนะครับ

2. กด Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไปของการติดตั้งครับ

3. จะปรากฏหน้าจอของเืงื่อนไขของการใช้ผลิตภัณฑ์ หลายๆ ท่านที่ติดตั้งโปรแกรมก็มักจะเจอกันครับ ให้คุณยอมรับเงื่อนไขของการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยคลิกลูกศรตรงช่องสีขาวที่เขียนว่า I accept the agreement แล้วปุ่ม Next จะนูนขึ้นมาเป็นสีดำ ให้กด Next ต่อเลยครับ

4. จะปรากฏหน้าจอเกี่ยวกับ license ให้กรอกรหัส S/N ของผลิตภัณฑ์ไปในสองช่องบน และ กรอกชื่อของคุณที่ช่อง Your name และชื่อบริษัทของคุณที่ Your company's name แล้วปุ่ม Next ก็จะปรากฏขึ้นมาครับ แล้วก็ให้กด Next ต่อ

5. จะปรากฏหน้าจอการติดตั้ง Microsoft Virtual Machine for Java ให้คลิ๊กที่ช่องตรงปุ่ม Update Microsoft Virtual Machine for Java จะมีเครื่องหมายถูก ถ้าเราติ๊กแล้ว จะปรากฏปุ่ม Next ขึ้นมาให้กด

6. ถ้ามีโปรแกรมแล้วเครื่องจะทำขั้นตอนถัดไปเลยครับ แต่ถ้ายังไม่มีจะมีการติดตั้งโปรแกรม MVMJ (ขอเรียกย่อๆนะครับ) เข้าไป

7. หลังเสร็จสิ้นการ Install MVMJ แล้วนะครับ โปรแกรมก็จะให้เรา Reboot ครับ กด OK แล้วเครื่องก็จะทำการ Boot ใหม่ครับ

8. หลังจาก Reboot เครื่องเสร็จ (กรณียังไม่มี MVMJ) เครื่องก็จะทำขั้นตอนถัดไปครับ ซึ่งจะเป็นการเลือกชนิดการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ครับ ให้คุณคลิ๊กเลือกที่ Products ครับ แล้วก็กดปุ่ม Next ครับ

9. แล้ว Wizard นี้ก็จะถาม Directory ที่คุณจะติดตั้ง Common files ลงไปครับ โดยจะมีการกำหนดค่า Default มาให้ครับ ถ้าคุณไม่ต้องการเลือกหรือเปลี่ยน Directory ก็กด Next ได้เลยครับ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยน Directory ก็กดที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือก Directory ที่คุณต้องการจะติดตั้งได้เลยครับ (ในที่นี้ผมใช้ Directory ที่เป็นค่า Default แต่ผมเปลี่ยนเป็นใช้ Drive E: ในการ Install ครับ) เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กด Next เลยครับ

10. จากนั้นจะขึ้นหน้าจอให้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะติดตั้งครับ อันนี้แล้วแต่คุณว่าจะเลือกอะไรติดตั้งลงไปจาก Visual Studio แต่ในที่นี้ผมจะเลือกแค่ Visual C++ นะครับ ให้คุณติ๊กเลือก Visual C++ 6.0 Enterprise Edition แล้วก็กด Next ต่อไปครับ

11. จะมีหน้าจอให้ยืนยันการติดตั้งขึ้นมาครับ เสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่ม Continue เืพื่อทำขั้นตอนถัดไปครับ (ถ้าต้องการออก คลิ๊กที่ Exit Setup)

12. จะปรากฏหน้าจอการเลือกองค์ประกอบ หรือ Component ที่เราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะเอา Component อะไรบ้าง ถ้าท่านต้องการเลือกก็สามารถคลิ๊ก ช่องว่าง ให้กลายเป็นเครื่องหมายถูกได้ครับ หรือต้องการจะต้องการดู Component ที่อยู่เป็นส่วนย่อยให้คลิ๊กที่ปุ่ม Change Option ได้ครับ ถ้าต้องการเลือกทั้งหมดก็สามารถกดได้ที่ Select All เมื่อคุณเลือก Component เสร็จแ้ล้วนะครับ จะสามารถเปลี่ยน Folder ที่จะ install โปรแกรมได้โดยกดที่ Change Folder ครับ เสร็จแล้ว คลิ๊กที่ Continue เพื่อทำขั้นตอนต่อไปเลยครับ

13. Wizard ของโปรแกรมจะทำการ Install โปรแกรมไปยัง Directory ที่เลือกไว้ครับ

14. เมื่อ Install files เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะถามคุณว่าจะทำอะไรต่อไป ใ้ห้คลิ๊กที่ Restart Windows เพื่อบู้ตระบบใหม่ครับ

15. หลังจาก Boot ระบบเสร็จแล้วระบบจะถามเราว่าจะติดตั้ง MSDN (Microsoft Developer Network Library) ซึ่งเป็นเสมือนคลังความรู้ที่ทำใ้ห้คุณเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณต้องหาซื้อเพิ่มมาครับ ถ้าต้องการ ให้คลิ๊กที่ช่อง Install MSDN ถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะครับ ในที่นี้ผมไม่ install MSDN นะครับ เสร็จแล้วกด Next ได้เลยครับ

16. เสร็จขั้นตอนการติดตั้งครับ (ถ้าคุณ intstall MSDN ก็ทำตามขั้นตอนที่ Wizard ขึ้นมาให้นะครับ)

*หมายเหต ในบางรุ่นหรือบางเวอร์ชัน อาจมีวิธีการแตกต่างในการติดตั้งเล็กน้อย ขอให้คุณผู้อ่านดูขั้นตอนจาก Wizard ได้ครับ

คุณอาจสนใจ
การ Save Flash เป็น .avi เพื่อให้เล่นกับ Windows Media Player
Black-Hawk (122,264 - 27 ก.พ. 51)
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
สายลม (134,304 - 25 ก.พ. 50)
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
first (33,863 - 13 พ.ย. 51)
การทำ Link ให้ Checkbox ไม่เลือกและเลือกทั้งหมด
เว็บไทยดีดี (26,779 - 21 ม.ค. 51)
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
Mr.GuruZ (37,539 - 03 มิ.ย. 49)
การหมุนรอบตัวเองแบบไม่เต็มรอบ
Webmaster (44,715 - 04 มิ.ย. 49)
การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (63,285 - 03 มิ.ย. 49)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (68,328 - 01 ส.ค. 49)